qaralamaq

qaralamaq
f.
1. Qara rəng çəkmək, qara sürtmək, qara rənglə çirkləndirmək, qara rəngə batırmaq. Uşaqlar divarları kömür ilə qaralamışlar. // Cızma-qara etmək.
2. Əl ilə yazmaq. O, əlindəki karandaşla qabağında duran bir parça kağızı qaralayırdı. – Sərvərov tez stol yeşiyindən kağız çıxarıb əmri qaraladı, özü aparıb makinaçıya verdi. M. C.. // Bir şeyin ilk mətnini, ilk layihəsini, planını yazmaq, qeyd etmək, eskizini çəkmək. Məqalənin mətnini qaraladım. – Səhərdən axşamacan Dədə palıdın kölgəsində oturub kağız-kuğuz qaraladı. İ. Məlikzadə. Gənc rəssam şahidi olduğu mənzərəni tələsik dəftərinə qaralayırdı. Ə. M..
3. Yazılmış yazının üstündən qələm çəkmək, pozmaq. Siyahıda adını qaraladılar. – . . Kazım ilə söhbətdən sonra müdir onun adını qaraladı. M. C..
4. məc. Ləkələmək, qara yaxmaq, üstünə böhtan atmaq, biabır etmək. Adamı qaralamaq yaxşı iş deyil. – Balaxanım Lələşova dedi: – Sən kiri, sən ona-buna söz atıb onubunu qaralama. S. R.. Tariximin neçəneçə varağını; ləkələdi; qaraladı. B. V..
5. İtirmək, qarışdırmaq, pozmaq; görünməz, nəzərə çarpmaz hala salmaq. İzini qaralamaq.
6. dan. Bir şeyin yerini, bünövrəsini nişanlamaq. Burada toxumların yerini qaralamışıq. Çəpərin yerini qaralamaq. – Ən uca, ən qoca palıdın otuz-qırx addımlığında balaca bir koma qaralamışdı və Bağır bu komada olanda ən uca, ən qoca palıdın hənirini eşidirdi. İ. Məlikzadə.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • cızma-qaralamaq — f. Səliqəsiz, necəgəldi, tələsik yazmaq və ya çəkmək (şəkil). Ancaq məni xarab . . iş o idi ki, hər nə işə gedirdimsə, gərək bir yekə kağız əlimə alıb, hekayədən, nağıldan cızma qaralayaydım. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qaralanmaq — «Qaralamaq»dan məch …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cızıqlamaq — f. Cızıq çəkmək, xətt çəkmək. // məc. Cızma qaralamaq, yazmaq. <Səlim Zərnişana:> Mənim heykəlim, başımın ucalığı balalarımdır, bir də bax bu mürəkkəblədiyim, cızıqladığım kağızlardır. B. Bayramov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cızma-qara — is. Aydın oxunmayan, səliqəsiz, qarışıq yazı. O, dəftər cildində yazdığı cızma qaranı Xəlilə uzatdı: – Budur, bax, yazmışam. M. Hüs.. // isteh. Lüzumsuz, faydasız, mənasız yazı. Cızma qara etmək (eləmək) – səliqəsiz, tələsik, qarışıq xətlə yazmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çıxar(t)maq — f. 1. Bir şeyi bir yerdən kənar etmək, xaric etmək, dışarıya atmaq. // Bir yerdən götürüb başqa yerə qoymaq. Mebeli otaqdan çıxar(t)maq. – <Mehriban> vaxtın gec olmasına baxmayaraq, küçə balkonuna bir masa çıxarıb, süfrə düzəltdi. S. H.. 2 …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pozmaq — f. 1. Yazını rezin və s. ilə silmək, yaxud üstündən xətt çəkməklə qaralamaq. Əlyazmasının bir abzasını pozmaq. – <Balarza:> Məni qana salma, poz, sənə deyirəm. C. C.. Cəmilə yazdığını oxudu, bəyənmədi, pozdu, yenidən düzəltdi. S. R.. 2. məc …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qaralama — 1. «Qaralamaq»dan f. is. 2. is. bax qara 1 5 ci mənada. Ona görə <Möhlətov> nə plan tökdü, nə qaralama yazdı. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qaralatmaq — 1. Bax qaralamaq. 2. Bax qaraltmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”